Khánh Hòa: 23 doanh nghiệp bất động sản dính sai phạm

.
CafeLand - Có 5 doanh nghiệp không hoạt động ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản như đã đăng ký kinh doanh, 18 doanh nghiệp vẫn còn thiếu sót, sai phạm khi kinh doanh dịch vụ bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có yêu cầu đối với Sở Xây dựng nhằm ổn định thị trường kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản nhưng thực tế không hoạt động, hoạt động nhưng không đủ điều kiện, địa chỉ hoạt động không đúng với địa chỉ đăng ký.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua kiểm tra 24/57 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 23 doanh nghiệp thực hiện không đúng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trong đó có 5 doanh nghiệp không hoạt động ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản như đã đăng ký kinh doanh, 18 doanh nghiệp vẫn còn thiếu sót, sai phạm khi kinh doanh dịch vụ bất động sản (không thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng gửi về Sở Xây dựng, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh,…).

Qua kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 105 triệu đồng, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục sai phạm đối với các doanh nghiệp còn lại.

Nguồn: cafeland.vn